Razvijam v bobnih, razvijati je možno:

  • 35mm klasične filme (135, “leica”)
  • 60mm filme (120, 220, “srednji format”)
  • 46mm filme (127)
  • 4″x5″ filme
  • 9cm x 12cm