Razvijam barvne filme – negative in pozitive. Dia filme lahko tudi uokvirim v dia okvirčke.